Terapi

Livet är inte alltid lätt. Vi möter utmaningar på vår livsväg och ibland blir de oss övermäktiga. Det kan också vara så att livet fungerar hyggligt bra men att du känner att något som handlar om mål och mening saknas. Oavsett orsak, behöver vi ibland hjälp och någon att tala med som verkligen lyssnar på djupet.

När du väljer att gå i terapi så räknar du med ett längre arbete. För att terapin ska ge effekt i livet så är möten varannan vecka ett minimum. I början av terapin är varje vecka en fördel, men vi bestämmer utifrån din situation vad som blir möjligt.

Du väljer att utforska både din historia, nuet och din längtan. Inte i kronologisk ordning, utan allt eftersom något väcks inom dig och du är redo att arbeta djupare med detta. Målet med utforskandet är att du ska lära känna dig själv som den du är, kunna göra aktiva val för att förändra saker i ditt liv och leva i balans och samklang med dig själv.

Jag arbetar på psykosyntesgrund med såväl humanistiska, existentiella som transpersonella perspektiv. Med det menar jag att Psykosyntes är den teoribildning jag arbetar utifrån. Mitt synsätt är att vår relation har en stor betydelse i det terapeutiska arbetet där tilliten byggs upp över tid. Våra möten kommer ha existentiella inslag, som handlar om mening och mål och att livet ger oss möjlighet att välja hur vi förhåller oss till det som sker och göra nya val. I mitt arbete finns själen en ständig närvaro. I meditation kan vi röra oss mellan olika nivåer av medvetenhet och i terapin finns själen med som en högre aspekt av medvetenhet. Tilliten till något större än det vi i första hand upplever med våra fysiska sinnen finns med som en subtil potential för det som slumrar inom dig. Intuitionen blir en viktig funktion i detta.

Våra inledande möten kommer innehålla en hel del kartläggande frågor så jag kan lära känna dig, förstå vad du behöver och önskar få ut av terapin. I enstaka fall kan det vara så att jag hänvisar dig vidare om jag bedömer att det vore bäst för dig att träffa någon med en legitimationsgrundande utbildning, som exempelvis psykolog. Vårt inledande möte är också till för att du ska få möjlighet att känna efter om du vill arbeta med mig.

Jag tar emot klienter på Brännkyrkagatan 41 (alldeles bakom Mariatorget).

Priset för en terapisession är 900 kr inkl moms om du betalar som privatperson. Jag har alltid utrymme för några sessioner till reducerat pris, för studerande eller av annan orsak. Priset blir då enligt överenskommelse.

https://www.psykosyntesakademin.se

Jag tror att varje människa har ett uppdrag, någonting som hon eller han är särskilt lämpad för att göra. Men det kan ta tid och mod att upptäcka vad det är och att sätta det i verket.

Patricia Tudor Sandahl

Jag tror att varje människa har ett uppdrag, någonting som hon eller han är särskilt lämpad för att göra. Men det kan ta tid och mod att upptäcka vad det är och att sätta det i verket.

Patricia Tudor Sandahl

Hör av dig

Pin It on Pinterest

Share This