Ordens kraft

Ordens kraft

Människan är en berättelse. Orden vi använder om oss själva säger något om vem vi tror att vi är. Orden blir vår berättelse om oss själva. Men en berättelse kan formas om och berättas på ett nytt sätt, i en ständig förändring och utveckling på vår livsväg. Just nu...

Pin It on Pinterest