Stödsamtal

Du har gått i terapi och behöver påfyllnad av stödsamtal. Du behöver inte längre en djupgående terapi utan mer några samtal, som en hjälp för stunden och en påminnelse om det du redan vet. Livet kör ihop sig och det är skönt att få hjälp att skingra dimman eller återhämta andningen. Jag brukar tänka att det är som litet extra syrgas och sen fungerar andningen av sig själv igen.

En gång i månaden är inte ovanligt, eller några gånger under en månad. Vi kommer från början överens om hur många gånger du tror du behöver och hur ofta – och planerar utifrån det.

Priset för stödsamtal är detsamma som för en terapisession, dvs 900 kr inklusive moms om du betalar som privatperson.

Varje gång vi ”identifierar” oss med en svaghet, en brist, en fruktan eller någon personlig känsla eller drift, begränsar och förlamar vi oss själva.

Roberto Assagioli

Varje gång vi ”identifierar” oss med en svaghet, en brist, en fruktan eller någon personlig känsla eller drift, begränsar och förlamar vi oss själva.

Roberto Assagioli

Hör av dig

Pin It on Pinterest

Share This