Parterapi och samtal

Vi blir partiska med vårt eget sätt att se omvärlden och andra. Trots all kärlek som finns mellan två människor, uppstår över tid situationer där den enas omedvetna partiskhet krockar med den andras. Båda upplever att de har rätt. När det pågår länge är risken stor att den djupare kontakten och intimiteten blir skadad, sårad eller upphör. Man kan leva som singlar under samma tak, i en krigszon eller i ett ingenmansland. Den inre eller yttre kampen är ett faktum. Den ursprungliga kärleken hamnar i skymundan och den mjuka, sårbara intimiteten vågar inte fram.

För att bryta detta smärtsamma läge kan IMAGO® vara till hjälp. Jag introducerar paren till den dialogmodell, som kännetecknar IMAGO®. Där kan jag också kan använda många övningsdialoger som underlag och ge hemövningar när man vill och har tid. Jag tar med lyhördhet för paret in mina övriga kunskaper och erfarenheter i de fördjupningar, som leder de två närmare varandra igen.

Jag är certifierad IMAGO® parterapeut och diplomerad psykosyntesterapeut PSA®, med egen klientpraktik sedan drygt 10 år. Min bakgrund är Human Resources inom olika befattningar, med utveckling och förändring som huvudfokus. Jag var under tre år (2016-2019) rektor och verksamhetsledare vid Stiftelsen PsykosyntesAkademin, ett djupt meningsfullt och syftesdrivet arbete.
Jag är medlem i Psykosyntesföreningen och Svenska Imagoföreningen och följer deras etiska riktlinjer, har tystnadsplikt, ansvarsförsäkring och är godkänd för F-skatt. Jag är också europeisk Auktoriserad RACS Counsellor® och har en Fil kand som grund.

En IMAGO® parsession är 90 minuter och priset per session är 1.800 kr, inkl moms för privatpersoner.

Läs mer på: https://www.imagoforeningen.se/stockholm

People come in with a story. At the end of the session, I want them to leave with a different story, because a different story is what breeds hope – is what gives them a sense of possibility.

Esther Perel

People come in with a story. At the end of the session, I want them to leave with a different story, because a different story is what breeds hope – is what gives them a sense of possibility.

Esther Perel

Hör av dig

Pin It on Pinterest

Share This