Om Ann Marie Lamb

Jag tror på hjärtats visdom. Den visdom som är mer än bara tankarnas kunskap och inlärda logik. Den som både tar in hjärta, hjärna och intuition. Jag tror på att vi alla har tillgång till en inre källa av visdom. Jag tror på att vi i djupet av vårt väsen vet syftet och meningen med våra liv. Jag tror på att vi genom att stilla oss kan komma i kontakt med den visdomen. Det synsättet tar jag med mig in i allt mitt arbete. Tankarnas inlärda mönster, som finns i vår vänstra hjärnhalva är frestande lätt att vandra i för den late. Jag jobbar ständigt själv att lyssna mer till min intuitiva kunskap. Den gör jag genom att meditera, skriva och söka leva som jag lär.

Min mer formella bakgrund och de formella kunskaper jag tillgodogjort mig genom livet beskriver jag här. Jag är diplomerad psykosyntesterapeutPSA® med en fyraårig utbildning från Stiftelsen PsykosyntesAkademin. Vidare är jag utbildad IMAGO® parterapeut från Dansk Imagocenter, diplomerad vägledare i Energipsykologi från Norsk Institutt för Psykosyntese i Norge. Sedan 2019 är jag utbildad biblioterapiledare i det biblioterapeutiska arbetssättet genom 7,5 poängskursen i Biblioterapi vid Ersta Sköndal Bräckes högskola. För närvarande fördjupar jag mig som handledare genom utbildningen vid Stiftelsen PsykosyntesAkademin. Min övriga bakgrund innehåller bland annat en fil kand i litteratur & språk från Stockholms universitet och ett Executive HRM program från IFL. Jag har också en ettårig utbildning i gestaltmetodik från GestaltAkademin.

Jag har bott och arbetat utomlands i drygt fem år. Mina arbetsplatser har gått från förlags- och bokvärlden till bank och finans och nu senast som rektor och verksamhetschef för en utbildningsstiftelse. Det har gett mig en bred förståelse för kulturella skillnader i attityd och värderingar liksom värdet av gemensamma plattformar och samverkan. Mina intresseområden har handlat om människan, ledarskap, relationer och vad som är viktigt att stå upp för. Allt mer har det rört sig från strukturella och systemiska perspektiv till den mänskliga och relationella.

Lite skryt om mig. År 2014 erhöll jag ”Annas jämställdhetspris”, bankernas arbetsgivarorganisations stora jämställdhets- och mångfaldspris tillsammans med en affärsområdeschef i SEB koncernen. Samma år erhöll jag Stiftelsen PsykosyntesAkademins stipendium ”Margo Russell stipendium” för mitt arbete med kursen ”Visionsresan®” med motiveringen:
”I Visionsresan® hjälper Ann Marie deltagarna att komma i kontakt med sin känsla av syfte och djupare längtan samt att hitta konkreta steg mot att förverkliga den potentialen i sina liv. Upplägget är tydligt förankrat i psykosyntesens principer och metodiken är kreativ. Med sitt arbete med Visionsresan® bidrar också Ann Marie till att sprida psykosyntesen i samhället.”

År 2009 påbörjade jag min fyraåriga utbildning till diplomerad psykosyntesterapeut PSA®. Sedan 2010 är jag verksam på deltid i egen praktik med enskilda klienter, par och grupper. Sedan 2014 är jag diplomerad psykosyntesterapeut PSA®.

Jag arbetar i enskilda samtal och i gruppsamtal. För närvarande har jag utrymme för några klienter till. Kontakta mig via mail eller sms så ser vi om vi får ihop en tid som passar oss båda.

Skäms inte för att du är människa, var stolt!
Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.
Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.

Tomas Tranströmer

Skäms inte för att du är människa, var stolt!
Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.
Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.

Tomas Tranströmer

Hör av dig

Pin It on Pinterest

Share This