Imagosamtal – parrådgivning och terapi

Parrelationen är en av livets djupaste relationer. En hel del föreställningar om livet bär vi omedvetet med oss sedan tidig ålder. Man kan säga att vi blir partiska med vårt eget sätt att se omvärlden och andra. Trots all kärlek som finns mellan två människor, uppstår över tid situationer där den enas omedvetna partiskhet krockar med den andras. Båda upplever att de har rätt. När det pågår länge är risken stor att den djupare kontakten och intimiteten blir skadad, sårad eller upphör. Man kan leva som singlar under samma tak, i en krigszon eller i ett ingenmansland. Den inre eller yttre kampen är ett faktum. Den ursprungliga kärleken hamnar i skymundan.

För att bryta detta smärtsamma läge kan IMAGO® vara till hjälp. Att metodiskt arbeta med sin ömsesidiga kommunikation, att bli bättre på att lyssna och att fördjupa insikten om de egna och den andras djupaste behov, kan ge användbara verktyg och fördjupa kontakten. Ömsesidighet är nyckelordet i IMAGO®. Metoden kan användas både i par- och grupputveckling.

Parrelationen kan också innehålla en längtan tillbaka till den potential som fanns i den ursprungliga kärleken. Den kärlek som har halkat i skymundan bakom vardagens påträngande krav. För att bryta detta dödläge kan IMAGO® vara till hjälp och jag har övningar som på ett lekfullt sätt kan knyta an till den djupa och ursprungliga kärleken.

IMAGO® kan också med fördel användas i samtal mellan förälder och vuxet barn för att skapa en grund för relationen. Jag är certifierad IMAGO®-parterapeut. Mitt terapeutiska arbete vilar på psykosyntetisk grund. Jag är diplomerad psykosyntesterapeut PSA®, med egen klientpraktik sedan ett antal år. Min bakgrund är Human Resources inom olika befattningar, med utveckling och förändring som huvudfokus. De senaste åren har jag delat min tid mellan min klientpraktik och att verka som rektor och verksamhetschef för stiftelsen PsykosyntesAkademin, men nu är jag helt fokuserad på mitt klientarbete.
Jag är medlem i Psykosyntesföreningen och Svenska Imagoföreningen och följer deras etiska riktlinjer, har tystnadsplikt, ansvarsförsäkring och är godkänd för F-skatt. Jag är också europeisk Auktoriserad RACS Counsellor® och har en Fil kand som grund.

En IMAGO® session är 90 minuter och priset per session är 1.500 kr, inkl moms för privatpersoner.

Läs mer på: https://www.imagoforeningen.se/stockholm

People come in with a story. At the end of the session, I want them to leave with a different story, because a different story is what breeds hope – is what gives them a sense of possibility.

Esther Perel

People come in with a story. At the end of the session, I want them to leave with a different story, because a different story is what breeds hope – is what gives them a sense of possibility.

Esther Perel

Hör av dig

Pin It on Pinterest

Share This