Ansvar

Ansvar

I samtalen kommer ofta frågor om ansvar upp. Frågan om vem som bär ansvar för det liv vi lever. Det liv jag lever. Det liv du lever. Nog vore det mycket enklare att skylla alla olyckor och fegheter på någon annan. Det är den personens fel att jag har det svårt. Det...
Hjärtats ärr

Hjärtats ärr

Något vi har vunnit med den pandemi, som trängt ut så mycket av det vanliga livet, är det nya vi har fått – som exempelvis den digitala morgonandakten från Katarina kyrka. Ibland lyssnar jag till den och särskilt om prästen är Are Norrhava. Honom har jag en...

Pin It on Pinterest