Alla dessa ögonblick vi lever. Ögonblick som blir till upplevelser lagrade i vårt medvetande, som glimtar i evigheten.
Ibland är jag extra mycket i kontakt med ögonblicken eller snarare just det ögonblick, som kommer att vara ett som lagrar sig inom mig.
Ett möte, en vy över havet, en stund i skogen.
Ögonblicken finns med mig i nuet. Allt som har varit är.
Visst är det märkligt att det som var då är nu.
Närvarande i allt, alltid.

/ Ann Marie Lamb
Terapeut och samtalspartner
© Heartwise – Realizing potential

Pin It on Pinterest