Minnet är magiskt och mystiskt. Så skönt att vi minns och att våra minnen skapar sammanhang i livet. Nog är det magiskt att minnas så att alla tider på något sätt kan vara närvarande?Och ändå är väl det mystiska att något inom oss sorterar bland minnena och lyfter upp ett minne till ytan, som för att påminna oss om något vi glömt och behöver komma ihåg? Ofta funderar jag över vad eller vem som bestämmer över vad jag minns eller inte minns. – Jo, jag kan förstå att minnets kapacitet förändras med tiden, som en hårddisk med mycket i arkivet, men nog är det selektiva minnet ändå märkligt? – I klientarbete är det selektiva minnet särskilt påtagligt. Där kan kontakten med minnena ibland vara smärtsamma, ibland glädjefyllda – men alltid befriande att utforska.

Minnets mysterium, så som jag möter det i samtal och terapi. Minnet av det lilla barn, som en gång försökte förstå livet och människorna. Minnet av möten och situationer i livet. Jag frågar mig vördnadsfullt vad eller vem, som styr vilka minnen som kommer upp och det enda svar jag finner är att det är själens absoluta vetskap om vad som är rätt just nu. Själen som den allra högsta medvetenhet och visdom vi ständigt kan vara i kontakt med om vi vill.

Själen blir som minnenas sändebud.

Minnena av livet ligger som årsringar inom oss och blir till allt det som är vi eller du idag. Personligheten formas av upplevelser av möten och relationer. Det är aldrig försent att börja möta sig själv och med varsam hand utforska minnenas årsringar. Ju mer du förstår vem du är, ju mer kan du välja vem du vill vara.

Den här dikten av Tomas Tranströmer (Minnena ser mig, 1993) tycker jag särskilt mycket om.

”Inom mig bär jag mina tidigare ansikten,
som ett träd har sina årsringar.
Det är summan av dem som är ”jag”.
Spegeln ser bara mitt senaste ansikte,
jag känner av mina tidigare.”

Genom att minnas ökar vi vår medvetenhet om det som varit . När vi börjar integrera våra minnen i nuet, kan vi göra nya val, som mer speglar den vi är idag.

/ Ann Marie Lamb
Terapeut och samtalspartner
© Heartwise – Realizing potential

Pin It on Pinterest