”Lev Livet Levande” var namnet på en workshop jag tog fram 2010, alltså drygt tio år sedan. Jag minns att jag tvekade länge inför namnet. Kanske tyckte jag det var för kaxigt, jag minns inte riktigt, men jag minns att jag tvekade. Idag tvekar jag inte längre. Jag möter många människor, som är fullt upptagna med det som inte fungerar, problem de upplever i sitt liv och sina relationer och som de vill ha hjälp att lösa. Tillsammans börjar vi utforska och nysta upp trådar. En av trådarna heter ”Hopp och Drömmar”. Frågor som ”vad hoppas du på, vad längtar du efter, vad är din allra djupaste dröm och vision, vad får ditt hjärta att sjunga, när känner du vind under själens vingar?” kan verka ovanliga i början, men det finns förborgat i varje människas hjärta en dröm och något de hoppas på. Med envist utforskande formar sig den vision, som ger riktning åt livet.

I vilka sammanhang jag än möter människor så är det ”livet” jag är nyfiken på. Frågan ”hur lever du ditt liv för att känna dig levande” är inte alltid en enkel att besvara, det vet jag. Men när frågan är ställd, börjar en inre process att söka ett svar. Ju mer vi tänker på att vi måste finna svaret, ju mer undflyende blir det. Svaret kommer när det ska. Det är som en rebus eller en ekvation, som ska lösas, men utan krav på prestation. Det går inte att tvinga fram ett svar utan svaret kommer ofta intuitivt när vi är redo att höra. Dessutom kommer inte svaret vid ett enda tillfälle och sedan är det klart. Det är inte så det fungerar i livet. Svaret utvecklas, förändras, fördjupas, förädlas och blir till något nytt, som både bygger på det gamla och bjuder in något mer. Som den tysta evolutionen, som pågår inom varje människa.

Livet är heligt. Vare sig du är övertygad om att livet tar slut när döden inträder eller är övertygad om att det finns en medvetenhet, som aldrig dör, så är livet heligt. Ordet ”heligt” i fornsvenskan (helagher, heligher) hade betydelsen ”okränkbar, fridlyst, som ej får skadas”. På engelska har ordet ”holy” sitt ursprung i gammelengelskan (hälig) vilket kommer från ordet ”whole” (häl) med betydelsen ”uninjured, sound, healthy, entire, complete”. Med tiden har ordet ”helig” på olika vägar kommit att förknippas med det gudomliga och kopplas mest ihop med religiös vördnad.

Men jag tänker så här att livet är heligt i betydelsen att helheten i det som är ditt liv och mitt liv är okränkbart och komplett. Det är bara vi själva som kan söka och finna de svar, som är rätt för oss. Så bjud in dina drömmar och din längtan och läs denna dikt av Kahlil Gibran. Kanske något påminner dig om vad du behöver för att just du ska känna att du lever ditt liv levande och heligt.

Do not love half lovers
Do not entertain half friends
Do not indulge in works of the half talented
Do not live half a life and do not die a half death
If you choose silence, then be silent
When you speak, do so until you are finished
Do not silence yourself to say something
And do not speak to be silent
If you accept, then express it bluntly
Do not mask it If you refuse then be clear about it for an ambiguous refusal is but a weak acceptance
Do not accept half a solution
Do not believe half truths
Do not dream half a dream
Do not fantasize about half hopes
Half a drink will not quench your thirst
Half a meal will not satiate your hunger
Half the way will get you no where
Half an idea will bear you no results
Your other half is not the one you love
It is you in another time yet in the same space
It is you when you are not
Half a life is a life you didn’t live,
A word you have not said
A smile you postponed
A love you have not had
A friendship you did not know
To reach and not arrive
Work and not work
Attend only to be absent
What makes you a stranger to them closest to you and they strangers to you
The half is a mere moment of inability but you are able for you are not half a being
You are a whole that exists to live a life not half a life
(Khalil Gibran)

Länk till: A reading of Khalil Gibran’s extraordinary poem ’Do Not Love Half Lovers’

Ge dig själv chansen att bli allt det du kan vara och lev ditt liv så du känner dig levande. Omfamna både ditt mörker och ditt ljus, våga tro på dig själv. Upplev livet här och nu med sinnen och känslor. Dröm, fantisera, sträck dig efter stjärnorna. Våga tro på att mer är möjligt i ditt liv. Bjud in det du saknar, kanske den du saknar och känn modet i ditt hjärta att möta och leva livet med öppenhet och nyfikenhet. Livet har ett värde – och det värdet är du.

/ Ann Marie Lamb
Terapeut och samtalspartner
© Heartwise – Realizing potential

Pin It on Pinterest