Fantasin är människans kreativa kraft.
Den träder över olika trösklar och frigör möjligheter
som det linjära, kontrollerande intellektet aldrig ens skulle ana.
Fantasin arbetar på gränsen mellan
ljus och mörker, synligt och osynligt, möjlighet och faktum.
John O’Donahue

Pin It on Pinterest