I samtalen kommer ofta frågor om ansvar upp. Frågan om vem som bär ansvar för det liv vi lever. Det liv jag lever. Det liv du lever. Nog vore det mycket enklare att skylla alla olyckor och fegheter på någon annan. Det är den personens fel att jag har det svårt. Det beror på omständigheterna att jag inte kan ta ett beslut, att jag inte kan ändra på det som inte känns bra. Det beror på min mamma, min pappa, min pojkvän, min flickvän, min fru, min man, min chef, min kollega, min arbetsgivare, min uppväxt, min skola, på att jag inte fick tillräckligt höga betyg, på att jag inte fick vara med. Listan är oändlig på alla de ytor vi kan projicera ansvaret för våra liv, för både det som sker och det som inte sker.

Det är mänskligt. Det är så för oss alla. Vi har samma upplevelser även om upplevelserna varierar för var och en av oss. Upplevelserna är på en gång samma och olika. Livet pågår och livet ger oss upplevelser, erfarenheter och möjligheter att välja samma eller välja nytt. Det delar vi alla. Vi kan alla välja hur vi förhåller oss till det som har skett och det som nu sker i våra liv. Möjligheten att reflektera över det som varit och det som är, finns alltid för var och en av oss. Det är aldrig försent att börja ta ansvar.

Om du ställer dig frågan ”vem har ansvar för mitt liv” – vad svarar du då? Ta en stund och vrid och vänd på frågan, känn smaken av svaret och känn förhoppningsvis av gnistan av din egen inre önskan att vara den som beslutar, bestämmer och lever ditt liv.

I samtalen brukar jag vända på ordet ansvar och säga att det är som att ”svara an”. Vad svarar vi an på när vi tar ett beslut att lämna eller stanna kvar, att sluta med eller börja? Är det rädsla eller lust som styr? Vilken är förnimmelsen och känslan bakom det till synes rationella beslutet? Mycket utforskande kan det bli innan någon finner sitt egna sanna svar. Hur vi svarar an på det som sker, formar våra liv. Och när vi verkligen börjar reflektera över hur vi svarar an på det som sker, då kan vi påbörja en förändring mot ett mer autentiskt liv där vi själva svarar an till oss själva.

Att svara an är att äga sitt eget svar på en känsla, en tanke, en önskan. När vi svarar an till oss själva ger vi oss själva möjlighet att vara den som bestämmer i våra egna liv och bli den vi är ämnade att vara. Jag säger inte att det är lätt det här, men jag säger att det är möjligt och nödvändigt för oss alla, om vi vill leva våra liv i känslan av att vara så autentiska som möjligt. I samtalen är det här något som kan ta lång tid. De inre hindren kan vara många. Vi är alla olika på vårt eget sätt och unika på det sätt som är rätt för oss. Men att stanna upp ett tag vid ordet ansvar och börja utforska känslor och tankar är en bra början till att börja förändra det vi inte längre vill svara an på eller vill börja svara an på.

Om du ställer dig själv frågan ”vad vill jag svara an på i mitt liv” – vad blir ditt svar då? Ta en stund och vrid och vänd på frågan, känn smaken av svaret. Om allt vore möjligt vad skulle du göra då, vad skulle du svara an på inom dig själv?

Som inspiration till dig och oss alla, vill jag avrunda med dikten ”Vår djupaste rädsla”, skriven av Marianne Williamson i boken ”A Return to Love” 1992, citerad av Nelson Mandela vid installationstalet i Sydafrika 1994.

Vår djupaste rädsla är inte
Att vara otillräckliga.
Vår djupaste fruktan är att
Vi är omåttligt kraftfulla.
Det är vårt ljus, inte vårt mörker,
Som skrämmer oss mest.

Vi frågar oss själva: Vem är jag
Som tror mig vara briljant,
Storslagen och talangfull?
Egentligen, om du inte är det, vad är du då?

Du är ett barn av Gud.
Att låtsas vara liten förbättrar inte världen.
Det är ingenting upplyst med att förminska dig,
För att inte andra ska känna sig osäkra.

Vi föddes att manifestera Guds härlighet som är i oss.
Den är inte bara i några av oss, den är i oss alla.

Och när vi låter vårt ljus skina,
Ger vi omedvetet andra människor
Tillåtelse att göra det samma.
När vi är frigjorda från vår egen rädsla,
Frigör vår blotta närvaro automatiskt andra människor.

Må du svara an till det som är sant och rätt inom dig och på så sätt leva ditt liv i samklang med all den potential, som är du.


/Ann Marie Lamb
Terapeut och samtalspartner
© Heartwise – Realizing potential

Pin It on Pinterest